Ang prenatal check up ay paraan nang pagsusuri sa kalusugan ng mga buntis. Ito ay mahalaga para masubaybayan ng wasto ang pagbuo ng bata sa sinapupunan. Sa paraang ito maagapan ang anumang kumplikasyon sa panahon ng pagbubuntis.

Kaya naman hinihikayat ang lahat ng mga buntis na naninirahan sa Barangay Fatima na ugaliin ang regular na pagpapakonsulta tuwing araw ng Martes sa Barangay Health Station ng Fatima. Makipag ugnayan sa inyong BHW/BNS na malapit sa inyong lugar.

Maaring matanggap ng buntis sa panahon ng pagpapakonsulta ang libreng check up, mga bitamina para sa buntis (Ferrous Sulfate + Folic Acid) at (Calcium Carbonate), at Laboratory (Urinalysis at Blood Typing).