Pagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa ating mga kapatid na katutubo sa malalayong sitio sa bayan ng Mamburao. Nagtungo ang nurse at midwife katuwang ang mga Barangay Health Workers (BHW) sa Sitio Pola at Puricon, Barangay Balansay upang magbigay ng serbisyong medikal tulad ng pagbibigay ng nararapat na impormasyon sa mga magulang patungkol sa mga serbisyong medikal, pagbabakuna sa sanggol, pagbibigay ng nararapat na family planning method at pagsisiguro ng maayos na pagbubuntis ng isang babae sa pamamagitan ng prenatal check up gayundin ang pagbibigay ng mga karampatang bitamina tulad ng Iron Supplement at Calcium Carbonate.

Patuloy na isinasagawa ang ganitong programa sa iba’t ibang Barangay sa ating bayan. Makipag-ugnayan lamang sa Health Workers sa inyong lugar para sa iba pang mga katanungan.