September 12, 2023

Isinagawa ang “Konsulta sa Barangay” sa Health Station ng Barangay Talabaan. Nakapagbigay tayo ng libreng konsulta, gamot, Malaria RDT testing at iba pa.

Magpapatuloy pa ang ating konsulta sa ibang lugar. Bukas ang ating consultation sa Municipal Health Office tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Makipag ugnayan lamang sa ating mga health workers para sa iba pang katanungan.

Nagpapasalamat kaming muli sa pamunuan ng Barangay Talabaan sa patuloy na pagsuporta sa gawaing pang kalusugan ng aming opisina.